Season 2, Episode 59 Petrified - Kick Buttowski Funny